Člověk pokud dá vyhledávat tento pojem, vyskočí na něj xy článků, které poukazují dle mého „na povrch věcí“ kolem problematiky emočního jezení.

Rád bych se podíval POD POVRCH VĚCÍ, protože VÍM, že když nám VĚCI DÁVAJÍ SMYSL, DĚLÁME JE. KDYŽ NÉ, NEDĚLÁME.

A v tom spatřuji OBROVSKOU JEDNODUCHOST a SÍLU.

Jakto, že nám nějakým způsobem DÁVÁ SMYSL SAHAT PO NĚČEM, CO EVIDENTNĚ VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ NEPROSPÍVÁ NAŠEMU TĚLO, ENERGII?

SLADKOSTECH, CIGERETÁM, ALKOHOLU, SLANÉM JÍDLE, DROGÁM?

A nemůžeme si pomoci?

Odpověď nečekejte nijak složitou. Je to naučené. Máme s tím nevědomky SPOJENÉ každý to své, někdo klídek, jiní potěšení, odměnu, lásku

Promítáme si do jídla něco, co tam prostě není, čím jsme.

Naštěstí naučené věci mají svou trvanlivost, než nám z nějakého důvodu přestanou dávat smysl. A to se děje zcela přirozeně vyústěním nového vhledu o situaci, že jsme do té doby věřili, že to nějak je, ale skutečnost je jiná, proto vidím jako velmi prospěšné a co dělám se svými klienty dívat se hloubš do našich osobních přesvědčení, a pokud se naboří osobní víra (tedy to, co nám dává smysl a ani si mnohdy neuvědomujeme).

Boří se zdi našich uměle vytvořených „návyků“, zlozvyků.

OBĚŤ „JEZENÍ“ pro KLID se proměňuje

Nevědomky jsme se učili, že nepříjemné pocity byly touto společností brané a stále jsou jako něco špatného. Když budeš poslušný, koupím ti sladkost. Když budeš hodný, dostaneš bonbón. Měli jsme narozky nebo jsme přinesli dobré výzo, šup půjdeme na večeři, koupíme ti nějaké dobroty, oslavy byly o spousty jídla (v mém případě nezdravém)… Lidé se uklidňovali a uklidňují alkoholem, cigaretami, drogami, jídlem, sexem, ….

Není třeba se do toho nijak nutit, snažit se, tlačit na sebe. Ale je třeba nějak začít, když si uvědomuji, že jím na základě toho, že BERU JÍDLO JAKO UKLIDŇOVAČ mých nepříznivých pocitů, tak se časem může stát, že jsem oběť, která zakoupila DOMNĚNKU, která se TVÁŘÍ JAKO FAKT.


Ale naše NEPŘÍZNIVÉ ani PŘÍZNIVÉ POCITY nikdy nejsou ZPĚTNOU VAZBOU o tom, co se zrovna děje kolem nás.


ZLEPŠENÍ PSYCHICKÉHO ROZPOLOŽENÍ = JÍDLO

COŽ BY ZNAMENALO, ŽE KDYŽ SI NEDÁM JÍDLO = BUDU VE ŠPATNÉM PSYCHICKÉM ROZPOLOŽENÍ?!

Osobně vím, že to tak není a co Vy? Všímejte si ve svém životě, jestli se sami nezklidníte bez jídla.

Každá emoce, pocit jsou ze své podstaty přechodnými. Tzn. že dříve či později odejdou.

  • I nutkavý pocit CHUTI odejde.
  • I nutkavý pocit, že MUSÍM odejde.
  • I nuda odejde.
  • I stres odejde.
  • I emoční bouře odejde.
  • I krátkodobé potěšení v podobě jídla odejde.

Ale to neznamená, že už si nikdy nemáme dát něco, čím třeba zažehnáme onu bouři, protože někdy můžeme mít dojem, že FAKT to bolí, je natolik nepříjemné, tak vůbec není od věci dát si. Nejsme roboti. Ale nemusíme být OTROKY jídla.

Co zůstává stále stejné pod povrchem přechodných pocitů?

Pod povrchem těchto měnících se pocitů je něco mnohem víc. To je pro mě osobně ten pravý KLID. Který není podmíněný sladkostí, alkoholem či jiným „dopravním“ prostředkem. Žádný prostředek to nepotřebuje. Je to samotné bytí, které je na pozadí jakéhokoliv nepříjemného pocitu, zkušenosti, emoční bouře.

A není třeba se do něj nějak dostávat tím, že budu dodržovat PLÁN, nějak na sobě pracovat mentálně, protože automaticky jsem v tom KLIDU, když přestanu ODPOROVAT, NEPŘIJÍMAT TO, CO JE.

Všímejte si toho, když ODPORUJEME, když neustále nějaký nutkavý pocit říká, že si musím dát, že musím dělat tady to či tamto, že bych měl…

Jak se u toho cítíte?

Jít cestou zdravého životního stylu je fajn, pokud nás to volá. Není vůbec od věci jíst střídměji, hýbat se, atd. Ovšem to není podmínkou pro to, abychom byli ok. V klidu. To jsme vždycky i když prožíváme veškeré bouřky nebo jsme v těch nejhorších stavech.

Klid je nám vrozený. Nevěříte? Napište mi a vyzkoušejte hodinku s mentálním koučem zdarma zde.

s láskou, Jirka

Share Button